بررسي وضعيت نرم افزارهاي مديريت و ارايه اصطلاح نامه اي فارسي مهسان پوراسدالهي نژاد

هدف از پژوهش حاضر، بررسي نرم افزارهاي مديريت و ارايه اصطلاح نامه اي فارسي است. در اين پژوهش با استفاده از روش پيمايشي-توصيفي، پنج نرم افزار مديريت اصطلاح نامه اي علوم اسلامي (تولیدی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی) ، تزاروس بيلدر، پارس آذرخش، قاموس و نسخه توليدي ابراهيم پور، به علاوه چهار نرم افزار ارايه اصطلاح نامه اي علوم اسلامي(تولیدی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی)، تزاروس بيلدر، قاموس، نسخه توليدي ابراهيم پور، از لحاظ معيارهاي عمومي و عملكردي موجود در سياهه وارسي مورد بررسي قرار مي گيرند. نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد که از لحاظ رعايت معيارهاي عمل کردي، نرم افزارهاي تزاروس بيلدر و پارس آذرخش، بالاترين رتبه را در بين نرم افزارهاي مديريت و اصطلاح نامه هاي علوم اسلامي (تولیدی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی) و تزاروس بيلدر هم بيش ترين امتياز را در بين نرم افزارهاي ارايه، کسب کرده اند. در قسمت رعايت معيارهاي عمومي نيز نرم افزار تزاروس بيلدر و اصطلاح نامه علوم اسلامي (تولیدی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی)، بيش ترين امتياز را به خود اختصاص داده اند. نتايج کلي اين پژوهش نشان مي دهند که نرم افزار تزاروس بيلدر بيش ترين امكانات را در بين نرم افزارهاي موجود دارا مي باشد.
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 1097
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

مركز اطلاعات و مدارك اسلامي
مجری سایت : شرکت سیگما