ارزيابی رابط کاربر نرم‌افزارهای علوم اسلامی محمد حسن زاده و فائزه اسکندری

هدف از پژوهش حاضر، ارزيابی رابط کاربر نرم افزارهای علوم اسلامی شهر قم در سه حوزه قرآن، حديث، فقه و احکام بر اساس معيارهای ارزيابی استخراج شده از متون مرتبط است. اين پژوهش به روش ارزيابانه و با استفاده از 12 شاخص استخراج شده از منابع گوناگون فارسی و انگليسی انجام گرفته است. ابزار استفاده شده در پژوهش حاضر، سياهه وارسی و تجزيه و تحليل اطلاعات به وسيله نرم افزارهای SPSS و Excel صورت گرفته است. نتايج پژوهش حاضر نشان داد که وضعيت نرم افزارهای علوم اسلامی شهر قم از نظر رعايت شاخص های رابط کاربری در مقياس ليکرت پايين تر از سطح متوسط (2.63) قرار دارد. برترين نرم افزارها در دسته های قرآن، حديث، فقه و احکام از نظر رابط کاربری آنها به ترتيب «جامع التفاسيرنور»، «معجم موضوعی بحارالانوار» و «نورالفقاهه3» بود و ضعيف ترين نرم افزارها در اين دسته بندی به ترتيب «مشکات»، «معجم احاديث الامام المهدی عج» و «طوبا» بود. مراکز توليد نرم افزارهای علوم اسلامی نيز در اين پژوهش از نظر توليد نرم افزارهايی با رابط کاربر مناسب، ارزيابی و بهترين توليدکننده نرم افزارها به ترتيب «مرکز تحقيقات کامپيوتری نور»، «مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي» و «دارالحديث» معرفی شدند. امتياز رابط کاربری نرم افزارها در مقياس ليکرت پايين تر از امتياز حداکثری، يعنی امتياز کامل ارزيابی، بود. ميانگين کل امتياز نرم افزارهای فقه و احکام، حديث و قرآن با يکديگر يکسان نيستند. همچنين، بين محصولات مختلف سازمان های توليدکننده نرم افزارهای علوم اسلامی، از نظر رابط کاربر، تفاوت معناداری وجود دارد.
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 1097
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

مركز اطلاعات و مدارك اسلامي
مجری سایت : شرکت سیگما