فرهنگ موضوعات وچکیده آثارشهید مطهری(ره)
فرهنگ موضوعات وچکیده آثارشهید مطهری(ره)
فرهنگ موضوعات وچکیده آثارشهید مطهری(ره) فرهنگ موضوعات وچکیده آثارشهید مطهری(ره)
از آنجا که آثار شهید مطهری(ره) مشتمل بر موضوعات و مباحث متنوعی است از مسایل فلسفی گرفته تا مسایل جزیی دنیوی و اخروی، عبادی و اعتقادی، اخلاقی و ارشادی، فردی و اجتماعی، طبیعی و تاریخی، همچنین اشخاص، مکان‌ها و سازمان‌های خاص. صحیح نیست که موضوعات مختلف را در تنگنای چند مقوله و سر موضوع معدود بگنجانیم. لذا مبنای کار بر نمایه سازی  موضوعی از زوایای متن آثار شهید استوار شده است – صفحه به صفحه و در مواردی پاراگراف‌های آنها بررسی و تحلیل موضوعی شده و با احتیاط کامل و رعایت جنبه‌های معنایی و مفهومی مطالب؛ چکیده‌های جزیی از هر اثر تهیه شده و موضوع و یا موضوعات مورد نیاز با استفاده از منطق اصطلاح نامه  و به ویژه اصطلاح نامه‌های علوم اسلامی برای قطعات متن برگزیده شده است و حتی المقدور از تعبیرات خود استاد برای انتخاب شکل موضوع استفاده شده است. در آغاز، کلیدواژهای برگزیده  اصلی و ارجاعی به  18339  می‌رسید، ولی با بررسی‌ها و حذف و اصلاحات لازم و با ملاحظه این که حجم اثر بزرگ نشود، در نهایت 10450 کلید واژه برگزیده شده است.  از این رو فرهنگ موضوعی حاضر – 4563 موضوع و یا اصطلاح اصلی و 5887 اصطلاح ارجاعی را در‌بر دارد و از این لحاظ مرحله جدیدی در طرح و تدوین فرهنگ موضوعات آثار شهید مطهری(ره) به شمار می آید.
این اثر مشتمل بر چکیده 92 جلد از آثار استاد شهید مطهری(ره) به ضمیمه راهنمای موضوعات آن  و در دو قسمت به شرح ذیل تنظیم شده است:
1.«راهنمای موضوعات»: در این بخش، از طریق موضوعات به چکیده‌ها و محتوای آثار راهنمایی می‌شوید. بدین ترتیب که موضوعات و کلید واژه ها، همچنین اسامی اشخاص، مکان ها و سازمان های خاص که در آثار شهید مطهری از آنها بحث شده،  به صورت الفبایی ردیف شده است و جای  بحث آن‌ها (نام منبع و صفحه) از تمامی  آثار شهید مطهری یک جا گرد آمده است. شما می‌توانید با توجه به نماد«چ» یعنی چکیده و شماره پس از آن، مطالب، تحلیل ها، دیدگاهها، و نقد و بررسی های استاد شهید را در قسمت «چکیده آثار» پیگیری نموده و ببینید. 
2.«چکیده آثار»: عناوین آثار شهید مطهری به صورت الفبا مرتب شده و چکیده های کلی هر اثر،ً با استفاده از متن آثار و مقدمه آنها و مطالبی که شورای نظارت بر آثار شهید مطهری(ره) آورده اند تنظیم شده است و بدنبال آن؛ چکیده‌های عنوانی ریز از هر کتاب به ترتیب صفحات و با یک شماره خاص یک جا قرار گرفته است تا جوینده با مرور آنها، از محتوای کامل هر کتاب آگاه شود. این قسمت علاوه بر چکیده هر کتاب؛ مشتمل بر 14000 چکیده عنوانی  از آثار شهید مطهری است. با این که این بخش به تنهایی قابل استفاده است ولی برای دسترسی به آثار به صورت موضوعی، بخش یک  «راهنمای موضوعات» نیز ضمیمه شده است.
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 2008
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

مركز اطلاعات و مدارك اسلامي
مجری سایت : شرکت سیگما